9. Tag - Yosemite 10. Tag - San Francisco 11. Tag - San Francisco 12. Tag - San Luis Obispo 13. Tag - Los Angeles 14. Tag - Los Angeles 15. Tag - Los Angeles 16. Tag - Laisacker (LA)